Administrația Națională
"Apele Române"

Situația hidrologică râuri

Situația hidrologică râuri

Aplicaţia Situaţia Hidrologică ofera informaţii in timp real cu privire la o serie de parametri che…

Detalii
Hărți de hazard și risc

Hărți de hazard și risc

Aplicaţia Situaţia Hidrologică ofera informaţii in timp real cu privire la o serie de parametri che…

Detalii
Situația hidrologică lacuri

Situația hidrologică lacuri

Aplicaţia Situaţia Hidrologică ofera informaţii in timp real cu privire la o serie de parametri che…

Detalii

Comunicate de presă

21 DE DOSARE PENALE ȘI AMENZI ÎN VALOARE DE PESTE 1 MILION DE LEI, APLICATE PENTRU EXPLOATAREA ILEGALĂ A AGREGATELOR MINERALE

21 DE DOSARE PENALE ȘI AMENZI ÎN VALOARE DE PESTE 1 MILION DE LEI, APLICATE PENTRU EXPLOATAREA ILEGALĂ A AGREGATELOR MINERALE

În cadrul Programului Balastiera 2020, în ultimele două luni, s-au deschis 21 de dosare penale și s-au aplicat amenzi în valoare de peste 1 milion de lei pentru exploatarea ilegală a agregatelor …

Detalii
AVEM REZERVE DE APĂ SUFICIENTE PENTRU ASIGURAREA ALIMENTĂRII CU APĂ A POPULAȚIEI ÎN SISTEME CENTRALIZATE

AVEM REZERVE DE APĂ SUFICIENTE PENTRU ASIGURAREA ALIMENTĂRII CU APĂ A POPULAȚIEI ÎN SISTEME CENTRALIZATE

Din datele centralizate ale Administrației Naționale ”Apele Române”, la această oră, există rezerve de apă suficiente pentru alimentarea cu apă a populației în sistem centralizat. …

Detalii
AUTORITĂȚILE LOCALE SUNT AVERTIZATE SĂ ÎNDEPĂRTEZE DEPOZITELE DE DEȘEURI DE PE CURSURILE DE APA

AUTORITĂȚILE LOCALE SUNT AVERTIZATE SĂ ÎNDEPĂRTEZE DEPOZITELE DE DEȘEURI DE PE CURSURILE DE APA

INHGA a emis atenționare hidrologică cod galben de inundații în șase bazine hidrografice Mureş, Olt, Argeş-Vedea, Buzău- Ialomiţa, Siret, Prut-Bârlad, valabilă începând de astăzi de la …

Detalii
„Investițiile în infrastructura de apărare împotriva inundațiilor ar trebui accelerate”

„Investițiile în infrastructura de apărare împotriva inundațiilor ar trebui accelerate”

Potrivit informațiilor statistice centralizate la nivelul Administrației Naționale „Apele Române”, resursele de apă ale României sunt relativ sărace și neuniform distribuite în timp și spațiu. …

Detalii

Administraţia Naţională ,,Apele Române” are în structura sa 11 Administrații Bazinale de Apă, organizate pe bazine hidrografice, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor şi Exploatarea Complexă Stânca Costeşti. Administrația Națională ”Apele Române” este o instituție publică de interes național cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.


Administrația Națională ”Apele Române”administrează bunurile din domeniul public al statului de natura celor prevăzute de art. 136 alin. 3 din Constituția României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și patrimoniul propriu. Administraţia Naţională "Apele Române" administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii interbazinale, prize de apă şi alte lucrări specifice, precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică, hidrogeologică şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi a gestionării unitare pe ansamblul ţării, a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane.

Articole similare

Detalii