Administrația Națională
"Apele Române"

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Administrației Naționale "Apele Române" este doamna Cătălina Brăgaru, Compartiment Comunicare și Relații cu Presa
Telefon: +40 21 311 01 46 / interior 1155