Administrația Națională
"Apele Române"

 • >
 • / Informații de interes public

Informații de interes public

 1. > Hărți de hazard și risc
 2. > Bilanturi contabile
 3. > Reclamații avize/autorizații
 4. > Seturi de date in format deschis
 5. > Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001
 6. > Formulare tip
 7. > Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001
 8. > Achiziții publice
 9. > Buget din toate sursele de venituri
 10. > Buletinul informativ (Legea 544/2001)
 11. > Solicitare informații. Legislație
 12. > Declarații de avere și de interese

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Administrației Naționale "Apele Române" este doamna Cătălina Brăgaru, Compartiment Comunicare și Relații cu Presa
Telefon: +40 21 311 01 46 / interior 1155