Administrația Națională
"Apele Române"

 • >
 • / Despre noi

Despre noi

 1. > Descrierea activității
 2. > Istoric
 3. > Politica Generala de Protecție a Datelor cu Caracter Personal
 4. > Obiective şi politica conform ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
 5. > Declarația de aderare la Strategia Naționala Anticorupte 2016-2020
 6. > Principii şi valori
 7. > Activități specifice si tipuri de servicii
 8. > Rapoarte și studii
 9. > Programe și strategii
 10. > Organizare
 11. > Legislatie
 12. > Conducere

Administrația Națională ”Apele Române”administrează bunurile din domeniul public al statului de natura celor prevăzute de art. 136 alin. 3 din Constituția României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și patrimoniul propriu. Administraţia Naţională "Apele Române" administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii interbazinale, prize de apă şi alte lucrări specifice, precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică, hidrogeologică şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi a gestionării unitare pe ansamblul ţării, a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane.