Administrația Națională
"Apele Române"

Danube Water

„Danube WATER Integrated Management”, Programul de Cooperare Transfrontalieră România–Bulgaria 2007-2013.

a

Proiectul Danube WATER este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)  prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Romania-Bulgaria.
Valoarea totală a proiectului este de 11,03 milioane euro (Partener lider este Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor iar Administraţia Naţională “APELE ROMANE” este partenerul 2 cu o finanţare de 5,12 milioane euro).
Perioada de implementare este de 33 de luni, începând din iulie 2012 și are un număr de 13 parteneri, din care 8 sunt din România. Zona eligibilă este constituită din șapte județe din România: Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța și nouă districte din Bulgaria: Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich si Razgrad.
CBC jud 

Scopul proiectului este stabilirea unui sistem comun, româno – bulgar, de management şi control al apei Dunării în condiţii extreme, determinate de calamităţi naturale şi tehnologice.
Printre obiectivele proiectului regăsim: stabilirea unor metodologii și standarde comune de monitorizare a apei intre cele două țări, România și Bulgaria; organizarea unor baze de date comune, cu interfeţe pentru schimbul de date şi schimb de date cu publicul larg, cum se cere prin Directiva INSPIRE; dotarea cu echipamente moderne, compatibile cu cele din statele UE; modernizarea și armonizarea monitoringului calitativ și a laboratoarelor din cele 2 țări; avertizări în caz de inundaţii, ape mici şi poluării accidentale, pentru autoritățile din zona de frontieră; creşterea gradului de conştientizare publică prin campanii de informare privind protecţia şi gestionarea mediului în zona transfrontalieră.


Prin acest proiect s-a achiziţionat o navă care a fost dotată cu un laborator cu aparatură modernă pentru măsurători cantitative și calitative de apă, s-au montat senzori pentru secţiuni de monitorizare și foraje, precum și echipamente pentru dotarea staţiilor hidrometrice și a laboratoarelor din zona comună a Dunării.

aOltenita (Dunare) colajUnirea colaj

Beneficiile Proiectului  Danube WATER constau în: creșterea capacității de reacție pentru cazurile de risc (îmbunătățirea siguranţei populaţiei, reducerea pierderilor umane și materiale, protecţia resurselor de apă și a mediului etc.), dar și susținerea factorilor de decizie cu date și informații in timp real, facilitarea schimbului  de date la nivel regional.

Compartiment Comunicare și Relații cu presa
Cătălina Brăgaru, purtător de cuvânt, telefon : 0755.122.728.
e-mail: [email protected];
[email protected]