Administrația Națională
"Apele Române"

  • >
  • / Proiecte
  • / Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți

Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți

Proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, proiect implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, finantat de Guvernul României dintr-un împrumut acordat de Banca Mondială și un ajutor finaciar nerambursabil acordat de Facilitatea Globală de Mediu are ca obiectiv global de mediu reducerea pe termen lung a deversărilor de nutrienţi în apele ce se varsă în Dunăre şi Marea Neagră, printr-un management integrat al solului şi apelor. O componentă importantă a acestui proiect prevede acordarea de sprijin A.N. “Apele Române” în vederea întăririi capacității necesare pentru îndeplinirea cerințelor de monitorizare și raportare privind implementarea Directivei “Nitrați”.

Mai multe informații: www.inpcp.ro