Administrația Națională
"Apele Române"

Contact

Sediul Central al Administraţiei Naţionale Apele Române

Adresa: Str. Edgar Quinet nr. 6, Sector 1, C.P. 010018, Bucureşti,

Tel./Fax: +40 21 312 21 74;  Tel.:  +40 21 311 03 96;

Adresă de corespondență: Str. Ion Câmpineanu nr. 11, Sector 1,

C.P. 010031, București

Centrala: +40213110146;  Cabinet Dir. Gen.: +40213151301;

Email:  [email protected]

Program normal de lucru:

Luni-Joi: 8.00-16.30

Vineri: 8.00-14.00

Compartiment Comunicare, Relaţii Publice, Relaţii cu Presa

Telefon: +40 21 311 01 46 / interior 1155,

Email: [email protected]

Relaţii cu publicul

Urmare a dispoziţiilor legale incidente activităţii de soluţionare a petiţiilor, aducem la cunoştinţa persoanelor care doresc să adreseze petiţii către instituţia noastră că în respectivele sesizări trebuie precizate datele de identificare ale petentului aşa cum se înţeleg şi sunt definite de legislaţia în vigoare: nume, prenume, domiciliu. Conform art. 7 al OUG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, „petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează”.

Email: [email protected]rowater.ro

Revista Hidrotehnica

Email: [email protected][email protected].