Administrația Națională
"Apele Române"

Concursuri în desfășurare

 1. > Concurs pentru ocuparea funcției contractuale de Director la Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea
 2. > Concurs post vacant de sef serviciu la Serv. Analiza si Control Laboratoare – DMRA
 3. > Concurs post vacant de sef serviciu la Serv. Analiza si Control Laboratoare – DMRA
 4. > Concurs post vacant de Biolog la Serviciul Gestiunea Calitativa si Protectia Resurselor de Apa
 5. > Concurs post vacant de șef laborator național la Laborator National – DMRA
 6. > Ocupare prin concurs a postului Sef Compartiment la Compartimentul Comunicare si Relatii cu Presa
 7. > Concurs privind ocuparea postului vacant de specialist relatii publice la compartimentul Comunicare si Relatii cu Presa
 8. > Concurs ocupare post vacant de geolog la Serviciul Gestiunea Cantitativa a Resurselor de Apa – DMRA
 9. > Concurs privind ocuparea postului de economist la Serviciul Promovare Investitii, Departamentul Dezvoltare Investitii
 10. > Ocupare prin concurs post vacant de economist la Serviciul Contabilitate-DEF
 11. > Ocupare prin concurs post vacant de economist la Serviciul Aplicare si Urmarire Mecanism Economic-DEF
 12. > Concurs privind ocuparea postului de inginer la Serviciul Urmărire Investiții și Derulare Contracte, D.D.I
 13. > Concurs privind ocuparea postului de inginer la Serviciul Promovare Investitii din cadrul D.D.I
 14. > Concurs privind ocuparea postului de inginer la Serviciul Pregătire Promovare Proiecte Europene, D.D.I
 15. > Concurs privind ocuparea a doua posturi de specialist resurse umane la Serviciul Resurse Umane
 16. > Concurs privind ocuparea a doua posturi de specialist in formare la Biroul Central de Formare
 17. > Concurs privind ocuparea a doua posturi de inginer in cadrul Serviciului Exploatare - D.M.L.H
 18. > Concurs privind ocuparea a 2 posturi de administrator la Biroul Centrul de Formare si Pregatire Profesionala
 19. > Concurs privind ocuparea a 1 post de ingrijitor cladiri la Centrul Regional de Formare si Pregatire Profesionala Tudor Vlad
 20. > Concurs privind ocuparea a 1 post de director la Departamentul Economico-Financiar
 21. > Concurs post vacant de instalator la CRFP Tudor Vladimirescu
 22. > Concurs post vacant de electrician la CRFP, Tudor Vladimirescu
 23. > Concurs pentru ocuparea unui post de inginer in cadrul Serviciului Exploatare - D.M.L.H. (2)
 24. > Concurs pentru ocuparea postului vacant de economist la Serviciul Analiza Economica, Programare si Executie Bugetara
 25. > Concurs pentru ocupare post de inginer in cadrul Serviciului Situații de Urgență - Inundații, Secete, Poluări
 26. > Concurs pentru ocupare post de expert achizitii publice in cadrul Serviciului Achizitii
 27. > Concurs pentru ocupare post de consilier juridic în cadrul Serviciului Achiziții
 28. > Concurs ocupare post vacant de sofer la Comp. Mentenanta Parc Auto si Utilaje, D.M.L.H.
 29. > Concurs ocupare post vacant de inginer la Comp. Mentenanta Parc Auto si Utilaje, D.M.L.H.